29. 3. 2018
Společnost CTS TRADE IT začala ve Slovenské spořitelně implementovat modul systému CTS pro výkon funkce depozitáře fondů. Ten dohlíží na to, jestli jsou operace, které fondy provádějí, v souladu s platnou legislativou. Nový CTS modul má za cíl zjednodušit a zefektivnit procesy, které depozitář fondů vykonává.

Implementace CTS systému umožní kontrolovat majetek fondů a sledovat, zda je správně oceněný. Bude také vypočítávat a ověřovat pohledávky a závazky fondu, čistou hodnotu majetku fondu (NAV). V neposlední řadě bude také kontrolovat limity a struktury majetku fondů podle zákona i podle statutu fondu.

„Na systém na pokrytí funkce depozitáře fondů bylo vypsáno řádné výběrové řízení. Pro řešení, které nabízí společnost CTS TRADE IT jsme se rozhodli díky našim dlouholetým pozitivním zkušenostem s produktem CTS. Výhodu spatřujeme hlavně ve sjednocení systémů a jejich úkolů, což nám pomůže zejména zjednodušit operace v depozitáři fondů," říká k připravované změně Andrea Ondrušková, z oddělení Custody&Funds Administration Slovenské spořitelny.

Do portfolia fondů kontrolovaných Slovenskou spořitelnou patří nejen fondy sesterské společnosti Asset Management Slovenskej sporiteľny, ale i fondy doplňkové důchodové společnosti STABILITA, d.d.s., a.s. 

„Mám radost, že si Slovenská spořitelna vybrala naše řešení. Znamená to, že se CTS řešení v bance osvědčila – ať se jedná o zajištění distribučního procesu prodeje podílových fondů, tak nově i výkonu funkce Depozitáře fondů. Jako IT dodavatele nás těší, že můžeme být součástí růstu našich zákazníků v této perspektivní oblasti," dodává Zita Benešová, Account Delivery Manager společnosti CTS TRADE IT a.s.

Podílové fondy jsou stále častěji vyhledávány zákazníky, kteří chtějí investovat své peníze.  Jen v České republice celkový objem investic do podílových fondů přesáhl na konci loňského roku 480 miliard korun.SLSP.jpg