24. 6. 2015

Společnost CTS Trade IT a. s. rozšiřuje svůj produkt CTS (Clever Trading Solution) v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. o komplexní podporu distribuce podílových fondů a investičních produktů skupiny UniCredit Bank Group.

Řešení CTS bude zajištovat celý distribuční proces, tj. od sběru pokynů na pobočkách přes tenkého klienta (CTS Web), jejich validaci, agregaci na Middle-office a samotné připsání daného cenného papíru na sběrné účty až po custody služby na oddělení Back-office.

CTS bude v UniCredit Bank obsluhovat agendu pravidelných investic do podílových listů. Dále bude systém CTS poskytovat podporu pro prodej vlastních produktů banky (dluhopisy, certifikáty a akcie) včetně zajištění primárních úpisů a jejich druhotné obchodování.

Další důležitou oblastí projektu jsou regulatorní požadavky plynoucí ze směrnice MiFID. CTS bude plnit roli hlavního systému pro správu investičních dotazníků a povede evidenci MiFID profilů klientů banky využívajících investičních služeb.

„Společnost CTS TRADE IT a.s. jsme si vybrali především díky pozitivním zkušenostem z předchozích projektů a rovněž díky komplexnímu řešení, které jsme požadovali. Oceňujeme i zkušenosti společnosti v oblasti pobočkové distribuce. Implementací CTS se především dále zkvalitní a zjednoduší proces obsluhy klienta," dodává Petr Noháč, manažer oddělení aplikací třetích stran z UniCredit Bank.