8. 3. 2016

   mywG85n1.png 

Československá obchodná banka, a.s. vybrala společnost CTS TRADE IT, a.s. jako dodavatele komplexního Custody řešení. Součástí implementace produktu CTS bude rozšíření a automatizace procesů custody ČSOB, napojení banky na CDCP a BCPB a příprava na napojení T2S (evropské platformy pro vypořádávání obchodů s CP). Banka díky řešení CTS získá nový, stabilní a výkonný systém, díky jemuž výrazně sníží provozní náklady, zefektivní proces custody a poskytne kvalitnější služby svým klientům. Naše společnost tímto získává dalšího významného bankovního klienta a rozšiřuje své působení na slovenském trhu.