12. 2. 2016

mifid2-1170x658.jpgSystém CTS se připravuje na novou evropskou směrnici MiFID II, která nahradí aktuální směrnici MiFID. Směrnice MiFID II přináší zásadní změny v  poskytování investičních služeb.  Směrnice má za úkol přinést větší transparentnost a přehlednost ve finančním světě a to zejména pro tzv. neprofesionální investory. Praktické dopady, které CTS bude řešit, jsou například povinnost dopředu informovat investora o všech poplatcích, která jsou spojené s danou investicí, tj. odstranit skryté náklady. Dále poskytovatel musí provádět test přiměřenosti při prodeji investičních produktů nebo test vhodnosti dané investice v případě, že poskytuje pro klienta poradenství. Novým požadavkem je správně identifikovat cílovou skupinu investorů už při vytváření nových produktů, tak aby všichni prodejci v rámci dané organizace věděli komu mohou daný produkt nabízet. Poskytovatel služeb má také novou povinnost klienta pravidelně informovat, a to minimálně jednou za rok, o všech poplatcích nebo pobídkách, které klient zaplatit nebo poskytovatel získal. Aktuálně došlo k posunutí platnosti této direktivy na termín 3.1.2018 s tím, že členské státy EU musí upravit dotčenou národní legislativu do poloviny roku 2016.