26. 6. 2018

​V souvislosti s právní úpravou MIFID II reagujeme na regulatorní potřeby obchodníků s cennými papíry a rozšiřujeme produkt CTS o funkcionalitu Systematická internalizace (SI). Tato funkčnost v sobě zahrnuje evidenci finančních instrumentů splňující podmínky SI, zasílání informací o uskutečněných transakcích (APA’s reporting) a zejména generování ex-post reportů zveřejňujících informace o poobchodní transparenci SI. Klienti bank a obchodníků s cennými papíry tak díky těmto přehledům získají komplexní informace o kvalitě provádění obchodů, případně o pravděpodobnosti provádění obchodů s daným finančním instrumentem.