14. 11. 2016

unicredit.pngCTS vedle Slovenské spořitelny a ČSOB rozšíří portfolio implementací na slovenském trhu. V současné době probíhá projekt nasazení CTS na slovenskou pobočku UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Systém CTS se stal v bance hlavní platformou pro distribuci vlastních investičních nástrojů a obchodování jak na domácích, tak zahraničních kapitálových trzích. Díky implementaci našeho řešení v obou zemích, banka získá jednotný nástroj, který sjednotí obchodní platformu v rámci CZ a SK trhu a zjednoduší tak celkovou IT architekturu systémů.