Systém automatizuje procesy bankovních i nebankovních obchodníků s cennými papíry od přijetí pokynu přes vypořádání uzavřených transakcí a jejich zaúčtování až po správu klientských pozic.
 
Trading
Systém umožňuje provádět širokou škálu klientských pokynů automaticky i manuálně prostřednictvím jednotného rozhraní pro přístup k trhům, který využívá komunikační standardy jako FIX, SWIFT apod. Přístup k trhům je možné provádět přímo např. pro trhy na systému Xetra (CEESEG FIX, ETS/EnBS) nebo prostřednictvím partnerských brokerů přes mezinárodní obchodní platformy jako Bloomberg (EMSX, EMSxNET) nebo přes přímé FIX spojení.

 

Retail Brokerage

Systém umožňuje příjem obchodních pokynů přes mnoho distribučních kanálů:

 • Branches – součástí systému je webová aplikace, která umožňuje pobočkovým uživatelům vkládat obchodní pokyny, pokyny na služby depozitáře CP, vygenerovat klientovi výpis apod.
 • Internet – součástí systému je webová aplikace, která umožňuje klientům přes internet vkládat obchodní pokyny, zobrazit tržní data nebo aktuální hodnotu portfolia.
 • Smart Phone – součástí systému je aplikace pro smart phone, která nabízí klientům obdobné funkce jako internetová webová aplikace, přizpůsobené omezením smart phone.

Klienti mohou být informováni on-line o provedených transakcích prostřednictvím emailů.

 

Institutional Brokerage

Systém podporuje následující funkce:

 • DMA - systém umožňuje realizovat DMA službu pro trhy s přímým připojením jako je např. Xetra.
 • Care Orders – systém obsahuje funkcionality, které umožňují manuální provádění tzv. care pokynů jako VWAP, TWAP, Participate apod. prostřednictvím uživatelského rozhraní, které je uniformní pro všechny trhy.
 • Market Making – systém obsahuje funkcionality, které umožňují provádět funkci market makera nebo specialisty pro investiční certifikáty.
 • FIX Order Gateway – brána pro příjem obchodních pokynů prostřednictvím protokolu FIX. Brána umožňuje příjem pokynů z mezinárodních obchodních platforem jako Bloomberg (EMSX nebo EMSxNET) a ULLink.
 • Algo Trading – systém obsahuje funkcionality algoritmického obchodování v oblasti podpory provádění care pokynů (VWAP, TWAP apod.)

 

Market Regulation

Systém vyhovuje mezinárodní směrnici MiFID a automaticky vyhodnocuje kontroly pokynů založené na standardech ESMA.
Pro potřeby dozoru kapitálových trhů je v CTS k dispozici hlášení obchodů a další regulatorní reporting pro ČNB.

Transaction Settlement

Systém zabezpečuje vypořádání uzavřených transakcí v lokálních registrech jako CDCP i u mezinárodních custodianů. V oblasti vypořádání transakcí je podporována komunikace s klienty i custodiany prostřednictvím protokolu SWIFT.

Position Keeping

Spravované pozice cenných papírů vyžadují další úkony, které jsou systémem automatizovány: tržní ocenění pozic, zasílání výpisů klientům, provedení korporátních událostí cenných papírů (dividendy, kupóny, splatnost, štěpení a další), správa portfolia. Podporována je komunikace s klienty i mezinárodními custodiany prostřednictvím protokolu SWIFT nebo pomocí emailů.

Commissions

Systém podporuje realizaci provizí za poskytované služby v různé struktuře a v různých situacích:

 • poplatky za pokyn (přijetí, expirace)
 • za obchod
 • za vypořádání (provedení i zrušení)
 • za vedení účtu safekeeping fee (za hodnotu na konci období i za průměrnou hodnotu portfolia)
 • za korporátní událost
 • další.


Accounting

Systém umožňuje o všech výše popisovaných operacích účtovat dle nastavené účetní metodiky včetně automatických korekcí při událostech se zpětnou valutou. Účetní metodika je v souladu s českým i mezinárodním účetním standardem.


Vybrané řešené situace
 • po uskutečnění transakce je potřeba poslat vybraným investorům automaticky konfirmaci emailem/swiftem
 • emailem poslané dokumenty investorům musí být chráněny heslem v archivu
 • online distribuce a centralizace informací pro investory do všech komunikačních kanálů (web, pobočka)
 • generování výplat kupónů a maturit cenných papírů na základě statických dat
 • automatizovaný proces zpracování konce dne včetně nastavení závislostí jednotlivých úkonů tohoto procesu
 • automatizovaná rekonciliace transakcí a pokynů s partnerskými brokery
 • poskytnutí přímého přístupu na Burzu cenných papírů Praha
 • potřeby market makera jsou podpořeny možnostmi kotačních řadičů (definuje dočasné chování vzhledem k chování trhu nebo podle jiných trhů/zdrojů)
 • podpora pro pokyny s odbornou péčí (VWAP, participace na objemu na trhu, basket)
 • po přijetí pokynu od investora je nutná validace na zůstatek hotovosti na bankovním účtu, který není určen jen k obchodování s cennými papíry
 • statická a tržní data získávám automatizovaně od partnerských brokerů
 • partnerský broker mi poskytuje online FIX rozhraní na zahraniční trhy, jeho využitím mohu bez zásahu posílat pokyny investorů na zahraniční trhy
 • poplatky registru za vedení majetkových účtů jsem schopen rozpočítat a přenést na klienty
 • vedu-li zákaznické účty (nominee přístup) v centrálním depozitáři, jsem schopen automatizovaně uspokojit dotazovací  a jiné právní požadavky státních či jiných oprávněných orgánů (dědictví, exekuce, zástavy, apod.)