Proprietární interface na Centrální depozitář cenných papírů ČR nemusí chtít zahraniční obchodníci na Burze cenných papírů Praha řešit. Členové tohoto depozitáře, kteří už rozhraní mají, mohou nabídnout těmto obchodníkům službu clearingového agenta, která spočívá v provedení vypořádání obchodníkem uzavřených transakcí na trhu. Data o transakcích jsou stahována rozhraním z trhu, eventuálně párována s instrukcemi od obchodníka, a je provedena jejich validace a následné vypořádání v Centrálním depozitáři.