Nasazení systému pro potřeby custodianů podporuje komplexní agendu vypořádání a úkonů nad pozicemi klientů. Podporován je nominee přístup i vedení pozic cenných papírů na koncový účet klienta.

Settlement Instructions

Systém zabezpečuje vypořádání přijatých settlement instrukcí v lokálních registrech jako CDCP i u zahraničních custodianů. V oblasti vypořádání transakcí je podporována komunikace s klienty i custodiany prostřednictvím protokolu SWIFT. Konfirmace vypořádání je možné také automatizovaně zasílat emailem.

Position Keeping

Spravované pozice cenných papírů vyžadují další úkony, které jsou systémem automatizovány: tržní ocenění pozic, zasílání stavových a změnových výpisů klientům, rekonciliace s evidencemi v registrech či u custodianů.  Podporovaná komunikace je protokolem SWIFT nebo pomocí emailů.

Corporate Actions

Spravované pozice cenných papírů přináší také potřebu reagovat na události vyvolané emitenty. Systém pokrývá většinu běžných situací v této oblasti:

  • inkaso výnosů (dividendy, kupóny) včetně reinvestičních
  • splynutí nebo štěpení v různých poměrech
  • vratka srážkové daně
  • oznamovací událost

S klienty je o průběhu korporátní události možné komunikovat emailem nebo SWIFTem, s custodiany pak SWIFTem.

Commissions

Systém podporuje realizaci provizí za poskytované služby v různé struktuře a v různých situacích:

  • za vypořádání (provedení i zrušení instrukce)
  • za vedení účtu safekeeping fee (za hodnotu na konci období i za průměrnou hodnotu portfolia)
  • za korporátní událost
  • další.

Accounting

Systém umožňuje o všech výše popisovaných operacích účtovat dle nastavené účetní metodiky včetně automatických korekcí při událostech se zpětnou valutou. Účetní metodika je v souladu s českým i mezinárodním účetním standardem.