Co je to?
Jedná se o aplikaci pro podporu činnosti depozitáře fondů kolektivního investování a fondů penzijního pojištění. Činnost depozitáře spočívá v kontrolní činnosti hospodaření fondů, která spočívá kromě kontroly pravidel nastavení fungování fondu také v kontrole samotného majetku fondu. Aby depozitář mohl průběžně provádět včasnou kontrolu, potřebuje zajistit na své straně:
  • evidenci veškerého majetku fondu včetně jeho změn v čase (transakce)
  • tržní přecenění majetku fondu pro ověření, zda je majetek fondu oceněn reálně
  • spočtení a ověření inkasovaných poplatků a čisté hodnoty majetku na jeden emitovaný podíl (NAV)
  • provedení kontroly limitů a struktury majetku fondu podle zákona i podle statutu fond

Pro koho?
Řešení je vhodné pro banky, které plní roli depozitáře investiční společnosti.