Jedná se o nasazení CTS, kdy nejsou předmětem cenné papíry, ale OTC produkty peněžního trhu. Jsou podporovány následující OTC produkty:

 

 
 
 
OTC kontrakty za dobu své existence prochází různými stavy a událostmi, které mohou znamenat platbu, odeslání konfirmace či avíza nebo celkové ukončení kontraktu. Vybrané události je možné hromadně generovat. O všech událostech na OTC kontraktech i o jejich přecenění anebo úrokovém nabíhání hodnoty je účtováno do hlavní účetní knihy.

 

Kontrakty na OTC produkty jsou vloženy manuálně anebo pomocí rozhraní ze systému Kondor+.

Jednotlivé OTC kontrakty je možné sdružovat do struktur, které umožnují vybrané úkony provádět na všech kontraktech zařazených do struktury najednou.